Bali!

Det gar inte riktigt att blogga under dessa naturskona men databefriade (starker frihetskanslan, wiho!) omstandigheter, och jag sorjer for det. Har kommer nagra bilder, som en aptitretare eller nagot. Bali ar namligen det vackraste jag nagonsin sett, finns ingen hejd pa haktappandet med risterasser, klippvaggar, soldnedgangar, apor och gronska. Josses!

Javla balinesiskt internet att busa med mig, jag aterkommer med fler bilder!

2 Responses

  1. crugz skriver:

    jag sörjer att inte bilderna fungerar att titta på i närbild, dom ser nämligen helt underbara ut!
    vad jag däremot inte sörjer är att jag om mindre än 7 timmar beger mej mot kastrup och därefter är hos dej inom ett dygn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. Sebastiao skriver:

    del fre5n Bulletproof FM utgav nyligen sig ff6r att ha en me5linriktning att vara Sveriges atrtiktavaste arbetsgivare .- Sve5rt att ff6rste5 mot bakgrund av det totala f6verkf6rande som skett av FM personal.- Delaktigheten har totalt saknats och processen har fullste4ndigt rusat fram.- Regler, beste4mmelser, lf6ner och ff6rme5ner e4r inte klart innan kravet pe5 att skriva pe5 obligatoriet df6k upp som ett brev pe5 posten.- Vilken annan arbetsgivare ger sina anste4llda ett ultimatum motsv. detta, prova ge4rna att genomff6ra detta pe5 Polisen eller ex Boliden/LKAB/SSAB ( Ni e4r nu skyldiga att arbeta pe5 ve5ra anle4ggningar utomlands vart fje4rde e5r..- Lycka till med Gruvtolvan!) Vilka uppgifter ska vi ha, jmfr klassiska skydda uppgifter ex HAITI Hur me5nga df6da soldater accepterar Sverige? 3, 5, 10, 100?- Och hur ska vi de5 fortse4ttningsvis rekrytera efter det? Hur tar vi hand om ve5ra utlandsmissione4rer?- 4 timmars samtal efter hemkonst? – Professionell stf6dhje4lp till anste4lld med familj, innan/under och efter mission?- Livsle5ngt ansvar ff6r FM ff6r den anste4llde eller 5 e5r som idag? (PTSD upptre4der ofta 8-12 e5r efter trauma) Hur hanterar man olika familjesituationer ff6r den anste4llde?- Skilda familjer, sambos, delad ve5rdnad etc.? Ska vi e5ka utan ett direkt uppdrag av FN (inte bara sanktionerat) re4cker NATO som utlf6sande faktor? Vilken riskbedf6mning har man inom FM gjort ne4r man startade denna process? Vilken riskbedf6mning gf6r man inff6r USA’s tillbakadragande av trupper fre5n Afghanistan under 2011, ne4r svenskarna ska vara kvar och styrkan ff6rmodligen ska utf6kas? Ff6rste5r d6B och FM vilken oro och e5ngest detta framkallar inte bara ff6r den anste4llde utan hela familjer runt om i ve5rt avle5nga land? Tidigare missioner har traditionellt varit inriktade pe5 att skydda, dvs. fredsbevarande, vilket Sverige skf6tt med den e4ran.- Borde vi inte be4ttre nyttja FM till ex f6vervaka flyktingle4ger vid ex katastrofen i Haiti eller som nu i Pakistan? Vi kan denna typ av uppgift och har resurserna ff6r detta.- Det skulle dessutom mottas med en stf6rre ff6rste5else be5de bland de anste4llda och f6vriga befolkningen e4n dagens uppdrag i Afghanistan och Adenviken/Somalia.

Leave a Reply