Relativa bekymmer

Ibland upptäcker man drottning Elizabeth i växelhögen av mynt. Dessa 20-centare från 1990-talet är trots överlämnandet av Hong Kong till Kina 1997 fortfarande gångbara i handeln, kanske som en påminnelse om vilka som en gång i tiden lade grunden för detta Asiens tidigaste nyliberalistiska urverk. Mynten är oftast märkbart slitna och smutsiga, de är tunna och snart uttjänta. Egenskaper även vanligt förekommande hos de flesta äldre jag ser på stadens gator, med förkläde och plasthandskar i renhållningsarbete eller som idogna kokerskor och servitriser på de enklaste restaurangerna.

Tidigare har jag inte tänkt mycket på dessa utarbetade människor, utom möjligen fnulat lite över hur jävligt det en gång måste ha vart i den här staden. Ett utvecklingslands yttersta mål är att utvecklas, och när hela västvärlden på 1960-talet kommer med sitt kapital, joint ventures och expansionistiska kunnande är det bara att utvecklas snabbt som fan. Då går det inte att låta fackförbund komma med tidskrävande och kostnadsintensivt tjat, annars etablerar sig banken i Singapore istället. Hong Kong is pro business.

Vad som då förvånar mig på dagens lektion i Human resources är då läraren berättar följande om dagens HK: Här finns ännu år 2009 ingen lagstadgad minimumlön. Det finns ingen begränsning för övertidsarbete. Men ändå knegar 80% av alla anställda över. Men för det finns ingen lag för övertidsersättning, och inte heller betalas det ut någon, i denna stad till bredden fylld av billig arbetskraft. Genomsnittslönen för en städare är 6400 HKD och bopriserna är de femte högsta i världen.

Genast förstår jag bättre varför de lokala studenterna lägger ner så vrickat mycket tid på sina studier. Även om skolan är känd som ett av stadens absolut mest arbetsintensiva (det berättas för mig att det begås ungefär två självmord om året på skolområdet) är alternativet en hänsynslös arbetsmarknad utan skyddsnät. Att jag är minsta förvånad får mig lite att skämmas. Vad fan hade man trott?

Mina största bekymmer bestående av att inte hitta hemsidor för att streama The Office eller bli presenterad för det fetaste sommarjobbet tycks plötsligt ännu lite pinsammare.

letarjobb

Leave a Reply